11 Piešťanský obor čierny tiger, 93 b. chov. M. Kocian